Kullanım koşulları

Genel Hükümler

www.turkeysimcard.com ("Site") isimli web sitesinde sunulan hizmetler Turkey Sim Card tarafından sağlanmaktadır ve Site üzerinde yer alan bilgilerin ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlemelerinin üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı Turkey Sim Card'a aittir. Söz konusu bilgiler, Turkey Sim Card'ın yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz.

Turkey Sim Card kullanım koşullarını gerek duyduğu zaman değiştirebilecektir. Ad ve soyad, posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi, Turkey Sim Card tarafından sunulan bir hizmetle ilgili abonelik işlemleri gibi kişisel bilgiler, sadece kullanıcı ve kullanıcının rızası ve bilgisi dahilinde temin edilir ve bilgilerini paylaşan kişinin açıkça rızası veya yasal zorunluluk olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Site'de belirtilen hizmetlerden yararlanan ve Site'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Turkey Sim Card, işbu Site'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

İşbu Site'nin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Turkey Sim Card ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmazlar.

Kullanıcı, Site'yi hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını, bu yöndeki bir fiile katılmayacağını, üçüncü kişilere izin vermeyeceğini ve/ veya teşvik etmeyeceğini, üçüncü kişilerce kendi akıllı telefonu üzerinden oluşabilecek bu yönde uygunsuz kullanımı engelleyeceğini ve/veya Turkey Sim Card'a ihbar edeceğini, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu kullanım koşullarını ihlal edecek bir şekilde hareket etmeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanım Koşulları

Site üzerinden, Turkey Sim Card'ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler kullanıcılara yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup, herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi türde bir beyan veya garanti verilmemektedir. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikler hakkında Turkey Sim Card'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, kullanıcıların kendi sorumluluğundadır.

Turkey Sim Card, Site üzerinde mevcut olan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site'de yer alan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belirli bir amaca uygunluğu ve Turkey Sim Card'ın Site'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilememekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Kullanıcılar, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınarak, Site'de yer alan mevcut içeriği, kaynağını göstererek alıntı yapmak dışında hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır.

Kullanıcı, Site'deki yüklenmeye ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, her türlü virüsten veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmamış olabileceğini ve bu hususlarda Site'nin herhangi bir garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği veri yanlışlıkları veya kayıplardan dolayı kullanıcı veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Turkey Sim Card sorumlu değildir.

Turkey Sim Card, işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve Site'yi kullanma koşulları ile Site'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Site'yi ve içeriği yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Site'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Site'nin kullanımı ya da Site'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu madde sayılan koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Turkey Sim Card'ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Turkey Sim Card çalışanlarının ve yöneticilerinin, Turkey Sim Card yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Turkey Sim Card, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

İşbu Site'nin bütün fikri mülkiyet hakları Turkey Sim Card'a aittir. Bu Site'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, tasarımlar, grafikler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Site'nin sunumu Turkey Sim Card'ın mülkiyetindedir. İşbu Site'deki bilgilerin ya da Site sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, yazılım kodlarının html kodu ve diğer kodlar vs. ile Site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel-işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle satılması yasaktır.

Turkey Sim Card, Site'ye erişilmesi, Site'nin ya da Site'deki bilgilerin ve diğer verilerin vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Turkey Sim Card, işbu kullanım koşullarının ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Turkey Sim Card, işbu kullanım koşullarını bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak kullanıcı işbu kullanım koşullarından kaynaklanan yükümlülüklerini üçüncü bir kişiye devredemez.

Site içerisinde sizden kişisel veri girişi talep edildiği takdirde, vereceğiniz kişisel verileriniz (isim, soyisim, e-posta, telefon ve kişisel veri sayılabilecek her türlü diğer bilgiler) Turkey Sim Card tarafından hizmet, üyelik, tanıtım ve müşteri hizmetleri gibi amaçlarla toplanabilecek, kaydedilebilecek, işlenebilecek, grup şirketleri ve grup şirketlerinin yetkilendireceği üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir. Söz konusu kişisel bilgileriniz hukuki zorunluluklar veya bu kapsamdaki izniniz haricinde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. Müşterilere ait bilgiler yasal hükümlere uygun şekilde kendi kampanya, promosyon duyuruları bildirmek amacıyla web sitesi, e-posta, çağrı merkezi, telefon, SMS (kısa mesaj), faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler ve her türlü iletişim kanalları ile her türlü bilgilendirme, kampanya, reklam, tanıtım, satış, müşteri hizmetleri ve pazarlama içerikli yazılı, görüntülü ve sözlü iletilerin göndermek için kullanılmaktadır. Siteye söz konusu bilgiler ile giriş yapmanız ve buna ilişkin veri işleme iznine onay vermeniz, e-posta, SMS, çağrı merkezi gibi yukarıda sayılan her türlü iletişim kanalı ile her türlü bilgilendirme, kampanya, reklam, tanıtım, satış, müşteri hizmetleri ve pazarlama içerikli yazılı, görüntülü ve sözlü ileti gönderilmesi faaliyetlerini kabul ettiğiniz anlamını taşımaktadır. Turkey Sim Card ile kullanıcı arasında işbu kullanım koşullarından doğacak uyuşmazlıklarda, Turkey Sim Card'ım defter, her türlü belge, bilgisayar ve ses kayıtları ile mikrofilmleri kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı, bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabileceğini ve bunun bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı, Turkey Sim Card tarafından tutulan defter ve kayıtların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

Turkey Sim Card, Web Sitesi üzerinden iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" hükümleri doğrultusunda kullanabilecektir. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasına ilişkin tüm taleplerini [email protected] adresi aracılığıyla Turkey Sim Card'a yöneltebilecektir.

Ödemeler sadece Türk Lirası, Amerikan doları, İngiliz Sterlini ve Euro olarak kabul edilmektedir.

Turkey Sim Card sipariş detaylarını değiştirme hakkına sahiptir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Turkey Sim Card, Site'ye erişilmesi, Site'nin ya da Site'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Turkey Sim Card, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Site'ye ya da link veren diğer web sitelerine erişilmesi ya da Site'nin kullanılması ile Turkey Sim Card'ın , kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her türlü sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her türlü zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Mücbir Sebepler

Turkey Sim Card kendi kontrolü haricindeki olayların neden olduğu ve bu kullanım koşullarının hükümlerini uygulamayı engelleyen herhangi bir aksaklıktan sorumlu olmayacaktır ve bunlara sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere savaşlar, ayaklanmalar, grevler, doğal afetler, internet alt yapısı (servis sağlayıcıların sorumlulukları veya ihmalleri dahil), teknik sorunlar veya şebeke arızaları, telefon hatları, bilgisayar sistemleri veya yazılım ya da her türlü kanun, düzenleme, iç tüzük ya da diğer eylem veya mahkeme, devlet veya hükümet temsilciliklerinin iyi çalışmaması da dahildir.

Feragat

Turkey Sim Card'ın bu kullanım koşullarının herhangi bir hükmünün uygulanmasında ısrar etmemesi bu hak ya da hükümden feragat edildiği anlamına gelmez.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu kullanım koşulları ve uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu Kullanım koşullarının uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri'nin ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğunu kabul ederler.

Yürürlük ve Kabul

İşbu "Kullanım Koşulları", Turkey Sim Card tarafından Site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, işbu kullanım koşulları hükümlerini Site'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Turkey Sim Card, dilediği zaman işbu kullanım koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirterek Site üzerinden yayınlar ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Taşınabilir Wifi için Şartlar ve Koşullar

Hizmetlerin niteliği

“Turkey Sim Card”, yurt dışından Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlayan yolculara taşınabilir wifi ve aksesurları(powerbank, çanta, şarj başlığı ve şarj kablosu) kiralama hizmeti de sunmaktadır. Aksesuarlar da kira sözleşmesine dahildir. Müşteri, aksesuarları ve taşınabilir wifi cihazı iade etmeyi kabul eder. Taşınabilir wifi cihaz kira bedeline data paketi dahil değildir. Bu fiyat sadece Taşınabilir Wifi + Aksesuarların (Ekipman) kiralanması içindir.

Ekipman kullanımı

“Turkey Sim Card” sipariş sırasında müşteriye Geliş ve İade tarihini sorar. Müşteri, teslimat sırasında tüm ekipmanı (Taşınabilir Wifi + Aksesuarlar) incelemekten ve iyi çalışır durumda olduğunu doğrulamaktan sorumludur. Müşteri, ekipmanı varış tarihinde sipariş formunda belirtildiği gibi teslim almaya hazır olmalıdır.

İade

Tüm Ekipmanlar ve taşınabilir wifi cihazı “Turkey Sim Card” sipariş formunda belirtilen zamanda iade edilmelidir. Ekipmanlar, çalışır ve zarar görmemiş şekilde iade edilmelidir. Müşteri, ekipmanların kayıp, hasar veya geç iade riskini üstlenir.

Ücretler ve masraflar

Kiralama Ücretleri

Kiralama ücreti, Varış Tarihinden başlayıp Dönüş Tarihinde sona eren "Turkey Sim Card" tarafından hesaplanan bir ücrettir. "Turkey Sim Card" web sitesinden günlük ekipman kiralama bedelini beyan eder ve önceden bildirimde bulunulması halinde zaman zaman değiştirilebilir.

Ekipman Hasar veya Kaybı Ücretleri

“Turkey Sim Card”, kayıp veya hasar durumunda aşağıdaki ücretleri uygulayacaktır.
Ekipman Kaybı / Hasar (Taşınabilir Wifi + aksesuarlar): 100 USD
Taşınabilir Wifi Kaybı / Hasar: 80 USD
Şarj Cihazı Kaybı / Hasar: 10 USD
Powerbank Kaybı / Hasar: 20 USD
Kablo Kaybı / Hasar: 5 USD
Kasa Kaybı / Hasar: 5 USD

Geç Dönüş

Ekipmanın “Turkey Sim Card” a geç iade edilmesi, müşteriden ek gecikme ücretlerinin alınmasına neden olacaktır. Tüm iadeler, sipariş formunda belirtildiği gibi İade Tarihinde yapılmalıdır. Müşterinin ekipmanı kiralama bitiş tarihinden sonra iade etmemesi durumunda “Turkey Sim Card” günlük 5 USD ceza uygulayacaktır.

İptal

Müşterinin teslimattan önce siparişi iptal etmesi gerektiğinde, bu herhangi bir ceza olmadan yapılabilir.

Ekipman mülkiyeti

Müşteri, Ekipmanı yalnızca seyahat amacıyla kiralamayı ve bu müşterinin Ekipman üzerinde herhangi bir hakkı olmayacağını kabul ve beyan eder.

Kiralama süresi

Kiralama Süresi, teslim alma tarihinizde ("Varış Tarihi") başlar ve ayrılış tarihinizde ("Dönüş Tarihi") sona erer.

Havaalanı Transfer Hizmeti için Şartlar ve Koşullar

Hizmetlerin niteliği

"Turkey Sim Card" sadece aşağıdaki şirketler aracılığıyla havalimanı transfer satışlarına aracılık etmektedir. Satış sonrası tüm sorumluluk aşağıdaki firmalara aittir.

Antalya Havalimanı transfer hizmeti DRN VIP Taşımacılık HİZMETLERİ firması tarafından verilmektedir. "Turkey Sim Card" sadece satıştan sorumludur. Satış sonrası tüm maddi ve manevi sorumluluk DRN VIP Taşımacılık HİZMETLERİ'ne aittir.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı transfer hizmetleri SHQIPTAR TRAVEL AGENCY ve SEYAHAT Tic. Ltd. Taşımacılık HİZMETLERİ şirketi tarafından verilmektedir. "Turkey Sim Card" sadece satıştan sorumludur. Satış sonrası tüm maddi ve manevi sorumluluk SHQIPTAR TRAVEL AGENCY ve SEYAHAT Tic. Ltd. Taşımacılık HİZMETLERİ'ne aittir.

Ücretler ve masraflar

Ücretlere KDV dahildir

İptal

Müşterinin teslimattan önce siparişi iptal etmesi gerektiğinde, bu herhangi bir ceza olmadan yapılabilir.

WhatsApp